Willis Larsson Transport AB skapades i november 1961 och är idag ett modernt transportföretag som främst hanterar intermodala bulktransporter och containers, såväl inrikes som internationellt.
V
årt kontor finns i Lidköping - vår verksamhet finns i hela norra Europa.

Ledning:        Sverker Larsson      +46 (0)510-787511
Trafik:            Tina Larsson            +46 (0)510-787512
Ekonomi:       Ingalill Ulleryd        +46 (0)510-787513

              Förfrågningar om order: info@willistransport.se                           Fakturafrågor: invoice@willistransport.se

Willis Larsson Transport AB, Änghagsgatan 13, 531 40 Lidköping, 0510-105 80